Uchwałą z dnia 22 października 2019 roku Fundatorzy powołali Radę Fundacji:

Rada Fundacji:
Joanna Baranowska
Przemysław Baranowski


Na czas trwania pierwszej kadencji Fundatorzy powołali jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Zarząd Fundacji:
Grzegorz Sochański